Инструкция по заполнению больничных листов 1456 10055 от 17 11 2004

инструкция по заполнению больничных листов 1456 10055 от 17 11 2004
Особа ставить свій підпис у графі «Підпис одержувача».Лицьовій бік бланка ЛН, який видається хворому, також заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою. Верхня частина розділяється вертикальною суцільною лінією, що проходить від верхнього поля до лінії відрізу на відстані 17 ± 0,5 мм від лівого краю. Висота першого рядка — 6 мм, з другого до восьмого рядка — 3 мм. Під цим написом у дужках малими літерами зроблено напис «(відповідне підкреслити)» (Times New Roman, кг 6, висота літери — приблизно 1 мм, ширина — приблизно 0,5 мм). Наступні два рядки призначені для заповнення лікарем паспортних даних хворого і позначені пунктирною лінією довжиною 76 мм. Саме за записом у цій графі визначають, який з двох фондів соціального страхування (ФСС з ТВП чи ФСС з НВ) фінансуватиме допомогу по тимчасовій непраце­здатності працівника. Заява в обов’язковому порядку повинна бути погоджена з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу або його заступником, засвідчена їхніми підписами та скріплена круглою печаткою.


Розмір прямокутника — 16 х 9 мм з допуском на розміри ± 0,5 мм. Під першою пунктирною лінією у дужках зроблено напис «(назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я)» (висота літери — приблизно 1 мм, ширина — приблизно 1,5 мм. Такий ЛН має бути засвідчений підписом лікаря та завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок — ще й підписом керівника закладу охорони здоров’я та печаткою лікувального закладу.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається на весь період непрацездатності, включаючи день смерті. Якщо такої згоди нема, їх не вказують.Отже, якщо в ЛН немає інформації про діагноз і шифру захворювання за МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого ЛН.Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі. Зворотний бік бланка ЛН заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Якщо пацієнта визнано працездатним, то в графі «Стати до роботи» після зазначення числа та місяця робиться запис «З’явився працездатним», а ЛН закривається датою, встановленою лікарем для огляду хворого. Лицьовий бік бланка ЛН заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник із медичною освітою.

Похожие записи: