Инструкция цт 209 положение о локомотивной бригаде

инструкция цт 209 положение о локомотивной бригаде
Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ» от 01.05.2011 ГОСТ 22235-2010 Межгосударственный стандарт «Шпалы железобетонные для железных дорог. Генератор, работая в режиме последовательного электродвигателя, производит вращение коленчатого вала дизеля. Для працівників робочих професій розробляються та затверджуються керівником підприємства чи структурного підрозділу робочі інструкції. Службове розслідування транспортних подій проводиться згідно з Інструкцією про порядок спільних дій ( 998_413 ) і внутрішньодержавним законодавством, нормативними документами і процедурами, що діють на території залізничної адміністрації держави, де сталася транспортна подія. Ответственный ЭЧК(ЭЧС) осуществляет наблюдение за соблюдением работающими требований электробезопасности (исключая надзор за электроустановками путевых машин и механизмов). Его указания по вопросам электробезопасности являются обязательными для руководителя работ. Комісію призначає і скликає залізнична адміністрація, на території якої стався випадок.


Якщо представники залізниці або підприємства, які причетні до транспортної події, не прибудуть протягом 36 годин із часу повідомлення та не повідомлять у 12-годинний строк після одержання повідомлення про можливу затримку, то розслідування проводиться без їх участі. Требования пожарной безопасности» Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.12.2013 № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Остановку дизеля производят отключением тумблера В27 «Пуск- остановка дизеля». При этом разрывается цепь питания контактора КТН, реле РУ4, РУ17 и электромагнита БМ. Дизель глохнет. Электрическая схема тепловоза ТЭМ2 Часть 1Электрическая схема тепловоза ТЭМ2 отличается от схемы тепловоза ТЭМ1 в основном использованием только последовательно-параллельного соединения тяговых электродвигателей, что является ее существенным достоинством. Повідомлення причетним до транспортної події повинно бути надіслане не пізніше ніж протягом 12 годин після її скоєння.

Періодичність здійснення заходів залежить від стану безпеки руху. 3.9. Контроль за виконанням посадових обов’язків працівників всіх рівнів покладається на відповідні структурні підрозділи та органи управління вищого рівня. Список работников, на которых могут быть возложены функции ответственного ЭЧК(ЭЧС), должен утверждаться начальником дистанции электроснабжения и оригинал его находится у начальника ЭЧК(ЭЧС), а копия у энергодиспетчера. Для працівників, які мають однакові умови праці, завдання, обов’язки, повноваження, складається одна робоча інструкція. 3.8. Посадові особи всіх рівнів згідно з функціональними обов’язками, визначеними посадовими інструкціями, здійснюють заходи щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху.

Похожие записи: