Enahexal comp 20 mg/12,5 mg инструкция по применению

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Enalapriilmaleaat — hüdroklorotiasiid Hüpotensioon ning vee ja elektrolüütide tasakaalu häired Harvadel juhtudel on tüsistumata hüpertensiooniga patsientidel esinenud sümptomaatilist hüpotensiooni. Klooripuudulikkus on üldjuhul kerge ning ei vaja tavaliselt ravi. Bei Medikamente im Test ist es für «Hoher Blutdruck» (vom Arzt verordnete Medikamente) bewertet. Bitte beachten Sie, dass der Kaufpreis eines Einzelmedikaments nicht angerechnet werden kann, wenn Sie ein damit verbundenes Anwendungsgebiet zu einem späteren Zeitpunkt kaufen. Hüpokaleemia risk on suurim maksatsirroosiga patsientidel, ulatusliku diureesi korral, patsientidel, kes ei saa suu kaudu piisavalt elektrolüüte ja patsientidel, kes saavad samaaegset ravi kortikosteroidide või AKTH-ga (vt lõik 4.5 Turselistel patsientidel võib sooja ilmaga tekkida hüponatreemia.

Samas võib enalapriil suurendada kusihappe sisaldust uriinis ning seega leevendada hüdroklorotiasiidi hüperurikeemilist toimet. Maksapuudulikkus Harvadel juhtudel on AKE inhibiitorite kasutamisega kaasnenud sündroom, mis algab kolestaatilise ikteruse või hepatiidiga ja progresseerub fulminantseks maksanekroosiks ning põhjustab (mõnikord) surma. Neid reaktsioone saab vältida, kui veidi enne desensibiliseerimise algust katkestada ajutiselt ravi AKE inhibiitoriga. Tiasiidide manustamine tuleb katkestada kõrvalkilpnäärme funktsiooni testide teostamise ajaks. On tõestatud, et tiasiidid suurendavad magneesiumi eritumist uriiniga, mille tagajärjel võib tekkida hüpomagneseemia. Kui silma siserõhku ei õnnestu kontrolli alla saada, võib vajadusel kaaluda koheste medikamentoossete või kirurgiliste ravimeetmete kasutamist.
Neid reaktsioone saab vältida, kui veidi aega enne iga afereesi katkestada ajutiselt ravi AKE inhibiitoriga. Tiasiidravi võib teatud patsientidel soodustada hüperurikeemia ja/või podagra teket. Important Notice: The international database is in BETA release. Hüpotensiooni korral tuleb patsient panna lamama ning vajadusel infundeerida veeni isotoonilist naatriumkloriidilahust.

Похожие записи: